Бидний тухай

Бидний тухай

Сократус Стартап Студио нь инновацид суурилсан бизнес санаа, гарааны компанийг органик өсөлттэй, хэвийн үйл ажиллагаатай бизнесийн систем болоход дэмжих хөрөнгө оруулалт, системийн инженерчлэлд суурилсан цогц хөтөлбөрөөр бойжуулах үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэшсэн байгууллага юм.

Дэлгэрэнгүй
Our principles

Бидний зарчим

Үүрэг хүлээж үр шим хүртдэг бай

/Realize duty in order to yield benefit/

Нэгдмэл зорилгод захирагдаг бай

/Adhere to commonly shared goal/

Ил тод бай

/Be transparent/

Баримт, нотолгоонд үндэслэдэг бай

/Base decisions on facts and evidence/

Тасралтгүй сайжирдаг бай

/Keep improving/

Бидний үнэт зүйл

Бидний үнэт зүйлс дараах таван зүйлээс бүрддэг
Цэгцтэй сэтгэлгээ
Системтэй гүйцэтгэл
Харилцан хүндлэл
Хамтын үр шим
Үнэ цэнэ бүтээгч оролцогч талууд

Features

Бидний итгэл

Бидний итгэл манай хамт олны зарчим, үзэл баримтлалын суурь тулгуурууд болдог.

Зорилго!

Байгууллага, хамт олныг тодорхой, оновчтой зорилго чиглүүлдэг.

Системийн шийдэл!

Оновчтой систем-тогтолцоо урт хугацааны тогтвортой бизнесийг бүтээдэг.

Цэгцтэй сэтгэлгээ!

Цэгцтэй үйл ажиллагаа санаачлага, бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг.

Сократус экосистемийн хамтрагч

Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай синергистик хэв шинжийг бүрдүүлдэг, хүрээлэн буй орчиндоо тэнцвэртэй оршин тогтнох чадвартай, оролцогч талуудын харилцан уялдаатай үйлчлэлүүдийн нийлмэл системийг бид экосистем гэж ойлгодог.
Та и-майл хаягаа шалгана уу
Oops! Something went wrong while submitting the form.
X

Бидний тухай

Сократус Стартап Студио нь инновацид суурилсан бизнес санаа, гарааны компанийг органик өсөлттэй, хэвийн үйл ажиллагаатай бизнесийн систем болоход дэмжих хөрөнгө оруулалт, системийн инженерчлэлд суурилсан цогц хөтөлбөрөөр бойжуулах үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэшсэн байгууллага юм. Бид анхлан NVC /National Venture Capital/ хөрөнгө оруулалтын санг байгуулж багагүй хэмжээний санхүүгийн хөрөнгө оруулалтыг гарааны компаниуд, төслүүдэд оруулсан хэдий ч хөрөнгө оруулалт авсан бизнесүүдээс нь цөөнгүй нь зах зээлд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй бүтэлгүйтэлтэй тулгарсан нь Сократус бий болох анхны сэдэл байсан юм. Амжилтгүй болсон төсөл, компаниудынхаа бүтэлгүйтлийн шалтгааныг судлах, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх бүтэн жилийн хугацааны судалгааны үр дүнд гарааны компаниудад зөвхөн санхүүгийн хөрөнгө оруулалт биш үйл ажиллагаагаа тогтворжуулахад шаардлагатай системийн инженерчлэлд суурилсан менежментийн шийдлүүд дутагддаг болохыг танин мэдснээр Сократусын эхлэл тавигдаж Гүнд инвестмент ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттайгаар 2018 оны 9 сард үүсгэн байгуулагдсан. Бид гарааны компанийг зорилгоо хэрэгжүүлэх чадамжтай бизнесийн систем болгох зорилготой цэгцтэй сэтгэлгээ, системийн инженерчлэлийн шийдэлд суурилсан экосистемийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Гарааны компанийг бүтэлгүйтэлд хүргэх шалтгаануудыг эмчлэх шийдлүүдийг суурилуулах, төлөвшүүлэх, гарааны бизнес эрхлэгчдэд асуудлыг шийдвэрлэх оюуны загвар боловсруулахад нь зөвлөх, компанид учирдаг бодит зардлуудыг санхүүжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хөгжүүлэх, зах зээлд нэвтрэх эхлэлийн хөрөнгө оруулалтыг хийх, олон улсын түнш хамтрагчтай холбох зэрэг олон талт үйлчилгээг гарааны компаниудад үзүүлдэг. Энэ ч утгаараа нэгдсэн байдлаар Сократус Студио хэмээн нэрийдсэн юм. “Цэгцтэй сэтгэлгээ нэмэх нь системтэй гүйцэтгэл” бол бүтэлгүйтэлийг тэг рүү дөхүүлэх оновчтой жор гэдэгт бид итгэлтэй байдаг.