Гарааны праймер

Project Info

Client :

Гарааны праймер

Category :

Эрүүл мэнд

Date :

April 1, 2021

Description :

мах сүүний магадлан шинжилгээний цомог, ДНХ оношлогооны цомог үйлдвэрлэл, МАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн техникийн зөвлөгөө болон сургалт, зөвлөх үйлчилгээ зэрэг үндсэн болон туслах үйл ажиллагааг эрхэлдэг.