Шимт боловсрол

Project Info

Client :

Шимт боловсрол

Category :

Боловсрол

Date :

November 15, 2020

Website :

Description :

Маргаашийн иргэдийг бэлдэх цэгцтэй, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй боловсролын цогц шийдлийг хөгжүүлэн оролцогч талуудад үнэ цэнийг бүтээнэ.