bizStep-Up хөтөлбөр

Таны гарааны компанид бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулъя, хамтран үнэ цэнийг бүтээцгээе.
Бүртгүүлэх

Heading

This is some text inside of a div block.

bizStep-Up хөтөлбөр

Таны гарааны компанид бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулъя, хамтран үнэ цэнийг бүтээцгээе.
Бүртгүүлэх

iStep-Up хөтөлбөр

Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруул, хамтран үнэ цэнийг бүтээцгээе.
Бүртгүүлэх

Манай бойжуулах
хөтөлбөрүүд

iStep-Up хөтөлбөр Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруул, хамтран үнэ цэнийг бүтээе. bizStep-Up хөтөлбөр Таны гарааны компанид бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулъя, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

Гарааны бизнест бидний өгч буй үнэ цэнэ


Систем
инженерчлэлийн
шийдэл

Харилцан уялдаатай цогц шийдлүүд тогтвортой бизнесийн системийг бүтээх шийдэл суурилуулах хөрөнгө оруулалт

Мониторинг,
Оношилгоо

Тасралтгүй мониторинг чанартай өгөгдлийг бий болгож, чанартай өгөгдөлд суурилсан оношилгоо оновчтой шийдлийг бүтээдэг

Менторшип

Туршлага, уялдуулсан мэдлэг бизнест тулгарсан саад, бэрхшээлийг даван туулахад нөөцийн хэмнэлтийг бий болгодог.

Эхлэлийн хөрөнгө
оруулалт

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, зах зээлд нэвтрэх үе шатны 50 хүртэлх сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт + зорилтот нөөцийг бүрдүүлэхэд дэмжих

Оффис, эвент, хурлын танхим

Хамтын оффист бусдаасаа суралцах, бизнес шийдлийн синержи үүсгэдэг, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг.

Нягтлан бодох

Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, хууль журмын хүрээнд эмх цэгцтэй бодит байх нь хөрөнгө оруулагч хамтрагчдын итгэлийг бий болгодог.

Оффис менежер

Koмпанийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа тушаал, шийдвэр эмх цэгцтэй, хуулийн хүрээнд байх нь оролцогч талуудын зөрчилдөөнийг бууруулдаг.

Олон улсын зах зээл

Олон улсын зах зээл, стратегийн хөрөнгө оруулалт, хамтрагчтай холбох

БИД ХЭНТЭЙ АЖИЛЛАДАГ ВЭ?

Бид инновацийг хөгжүүлэх замаар хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, үнэ цэнтэй шийдэл бүтээх, тогтвортой ажиллах системийг төлөвшүүлэх зорилготой цогц үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эхлүүлсэн дараах үе шатны гарааны бизнес эрхлэгчтэй хамтран ажилладаг.

Санаачлах үе шат

Бизнес загварын санааг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах алгоритмын дагуу нарийвчилсан судалгаа, дүгнэлт хийх, зорилготой.

Туршилтын бүтээгдэхүүн бүтээх үе шат

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх алгоритмын дагуу харьцангуй давуу талыг бий болгох бүтээгдэхүүнийг бүтээх зорилготой.

Турших үе шат

Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх алгоритмын дагуу зах зээлд гаргах турших, бүтээгдэхүүний хэв шинжийг нарийвчлан тодорхойлох, дүгнэлт гаргах зорилготой.

Зах зээлд нэвтрэх үе шат

Бүтээгдэхүүнийг түгээх алгоритмын дагуу зах зээлд үр ашигтай арга замаар нэвтрэх, тогтвортой ажиллах системийг бүтээх, төлөвшүүлэх зорилготой.
Оффисууд
Сургалтын танхим
Хурлын өрөө, Шангри-ла
Хурлын өрөө, Колорадо Бинзес төв
Дундын оффис
Дундын Оффис
Дундын оффис, Үүд
Оффис хэрэгсэл

Манай бойжуулах хөтөлбөрт нэгдэх

Та бидэнтэй хамтарч үнэ цэнийг бүтээхийг хүсвэл манай "Socratus Startup School" цэснээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.