Биднийн тухай

Сократус Стартап Студио

Сократус Стартап Студио нь инновацид суурилсан бизнес санаа, гарааны компанийг органик өсөлттэй, хэвийн үйл ажиллагаатай бизнесийн систем болоход дэмжих хөрөнгө оруулалт, системийн инженерчлэлд суурилсан цогц хөтөлбөрөөр бойжуулах үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэшсэн байгууллага юм.

Бидний зарчмууд

Үүрэг хүлээж үр шим хүртдэг бай

Нэгдмэл зорилгод захирагддаг бай

Ил тод бай

Баримт, нотолгоонд үндэслэдэг бай

Тасралтгүй сайжирдаг бай

Бидний үнэт зүйлс

Цэгцтэй сэтгэлгээ

Системтэй гүйцэтгэл

Харилцан хүндлэл

Хамтын үр шим

Үнэ цэн бүтээгч оролцогч талууд

Хамтрагчид

Сократус экосистемийн хамтрагч

Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай синергистик хэв шинжийг бүрдүүлдэг, хүрээлэн буй орчиндоо тэнцвэртэй оршин тогтнох чадвартай, оролцогч талуудын харилцан уялдаатай үйлчлэлүүдийн нийлмэл системийг бид экосистем гэж ойлгодог.