Биднийн тухай

Сократус Стартап Студио

Сократус Стартап Студио нь инновацид суурилсан бизнес санаа, гарааны компанийг органик өсөлттэй, хэвийн үйл ажиллагаатай бизнесийн систем болоход дэмжих хөрөнгө оруулалт, системийн инженерчлэлд суурилсан цогц хөтөлбөрөөр бойжуулах үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэшсэн байгууллага юм.

Бид анхлан NVC /National Venture Capital/ хөрөнгө оруулалтын санг байгуулж багагүй хэмжээний санхүүгийн хөрөнгө оруулалтыг гарааны компаниуд, төслүүдэд оруулсан хэдий ч хөрөнгө оруулалт авсан бизнесүүдээс нь цөөнгүй нь зах зээлд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй бүтэлгүйтэлтэй тулгарсан нь Сократус бий болох анхны сэдэл байсан юм.

Амжилтгүй болсон төсөл, компаниудынхаа бүтэлгүйтлийн шалтгааныг судлах, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх бүтэн жилийн хугацааны судалгааны үр дүнд гарааны компаниудад зөвхөн санхүүгийн хөрөнгө оруулалт биш үйл ажиллагаагаа тогтворжуулахад шаардлагатай системийн инженерчлэлд суурилсан менежментийн шийдлүүд дутагддаг болохыг танин мэдснээр Сократусын эхлэл тавигдаж 2018 оны 9 сард үүсгэн байгуулагдсан.

Бидний зарчмууд

Үүрэг хүлээж үр шим хүртдэг бай

Нэгдмэл зорилгод захирагддаг бай

Ил тод бай

Баримт, нотолгоонд үндэслэдэг бай

Тасралтгүй сайжирдаг бай

Бидний үнэт зүйлс

Цэгцтэй сэтгэлгээ

Системтэй гүйцэтгэл

Харилцан хүндлэл

Хамтын үр шим

Үнэ цэн бүтээгч оролцогч талууд

Хамтрагчид

Сократус экосистемийн хамтрагч

Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай синергистик хэв шинжийг бүрдүүлдэг, хүрээлэн буй орчиндоо тэнцвэртэй оршин тогтнох чадвартай, оролцогч талуудын харилцан уялдаатай үйлчлэлүүдийн нийлмэл системийг бид экосистем гэж ойлгодог.