Түгээмэл асуулт, хариулт

Мэдлэг үүсгэж, уялдуулах замаар харьцангуй давуу талыг бий болгох үнэ цэн

Элсэх

Үйл ажиллагааны талаарх асуултууд

Сократус Студио гэж хэн бэ?

Сократус Стартап Студио нь инновацид суурилсан бизнес санаа, гарааны компани болон ЖДҮ-г органик өсөлттэй, хэвийн үйл ажиллагаатай бизнесийн систем болоход дэмжих хөрөнгө оруулалт, системийн инженерчлэлд суурилсан цогц хөтөлбөрөөр бойжуулах үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэшсэн байгууллага юм.

iStep-Up хөтөлбөр гэж юу вэ?

Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруулснаар бид системийн стратегийн суурь тогтолцоог суурилуулан, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ төгөлдөржүүлэх, оролцогч талуудын мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх замаар урт хугацаанд харилцан үнэ цэнийг бүтээнэ.

bizStep-Up хөтөлбөр гэж юу вэ?

Таны гарааны компани болон ЖДҮ-д бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулж системийн стратегийн суурь тогтолцоог суурилуулан, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ төгөлдөржүүлэх, оролцогч талуудын мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх замаар харилцан үнэ цэнийг бүтээнэ.

Хөтөлбөрийн талаарх асуултууд

Хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах вэ?

Сократус Студио-оос улирал тутамд зохион байгуулдаг "Pitch day" гарааны бизнес сонгон шалгаруулалтад тэнцэн зарчим тохиролцсоноор манай бойжуулах хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

Сонгон шалгаруулалт хэрхэн явагддаг вэ?

Хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалт нь анкетын шат болон пичийн шат гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүрддэг.

Бойжуулах хөтөлбөрт элсэхийн давуу тал юу вэ?

Манай бойжуулах хөтөлбөрт элссэнээр системийн инженерчлэлд суурилсан менежментийн аргачлалын дагуу компанийн үйл ажиллагаагаа удирдан 100 хүртэлх сая төгрөгийн эхлэлийн мөнгөн хөрөнгө оруулалт, 2 жилийн хугацаанд оффис, оффисын тоног төхөөрөмжөөр хангах, салбар бүрийн туршлагатай менторуудын зөвлөгөө өгөх, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хууль эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, олон улсын зах зээлд гарахад чиглэсэн түнш хамтрагчтай холбох болон 5 жилийн хугацаанд татварын хөнгөлөлт, чөлөөлтөд хамрагдах боломжтой.

Бид хэнтэй хамтарч ажилладаг вэ?

Бид инновацийг хөгжүүлэх замаар хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, үнэ цэнтэй шийдэл бүтээх, тогтвортой ажиллах системийг төлөвшүүлэх зорилготой цогц үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эхлүүлсэн дараах үе шатны гарааны болон ЖДҮ бизнес эрхлэгчидтэй хамтран ажилладаг.

Бидний айдас юу вэ?

Хамтын ажиллагааны хүрээнд оролцогч талууд далд айдас тээхгүй байх айдасаа хамтрахаас өмнө шийдвэрлэсэн байх нь хожмын үл ойлголцолыг бий болохоос урьдчилан сэргийлдэг. 

1. Нэгдмэл зорилгод захирагдахгүй байх
2. Бизнес санаачлагч төсөлдөө цагаа бүрэн зарцуулахгүй байх
3. Системийн шийдлийг дагаж мөрдөхгүй байх
4. Асуудлыг үүсгэж байгаа шалтгааныг эрж хайхаас залхуурах
5. Асуудалд цэгцтэй сэтгэлгээгээр хандахгүй байх 
6. Хамтын аливаа шийдвэрийг дагаж мөрдөхгүй байх 
7. Бизнес санаачлагч шантрах
8. Бизнесийн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг нуух
9. Бизнесийн үр дүн, тулгарч байгаа асуудлыг худал мэдээлэх