Хамтран үнэ цэн бүтээлцэж буй менторууд

Гарааны компанийг хэвийн үйл ажиллагаатай, органик өсөлттэй бизнесийн систем болгон хөгжүүлж хамтран үнэ цэнийг бүтээцгээе.

Элсэх

Менторууд

Д.Нямрагчаа

"Гүнд Инвестмент" холдингийн Бизнес хөгжил хөрөнгө оруулалтын дарга

Д.Жаргалсайхан

Гүнд Инвестмент холдингийн үүсгэн байгуулагч, ЗСДС-ийн тэргүүн

А.Анар

"СЭЗИС"-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, "Нэйшнл лайф даатгал" ХХК-ийн хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн

Raouti Chehih

"Tansley Digital France" компанийн гүйцэтгэх захирал

Э.Баасан

"Юнител" ХХК-ийн бизнес хөгжил хариуцсан захирал

Г.Батчимэг

"Nomadic Venture Partners climate tech" гарааны бизнесийн хөрөнгө оруулалтын сангийн хамтран үүсгэн байгуулагч бөгөөд сангийн менежер

Т.Тэмүүлэн

"Nomadic Venture Partners climate tech" гарааны бизнесийн хөрөнгө оруулалтын сангийн хамтран үүсгэн байгуулагч бөгөөд сангийн менежер

Г.Монголхүү

“Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Ж.Бат-Ирээдүй

"Гүнд инвестмэнт" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Б.Баярцэнгэл

"Тус солюшн" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

А.Батпүрэв

"Ашид ассет менежмент" ҮЦК-ийн захирал

А. Мөнхцог

"Сократус Студио" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Д.Жаргалсайхан

Гүнд Инвестмэнт ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, ЗСДС-гийн тэргүүн

Амжилттай яваа хүмүүс бол огт алдаа гаргадаггүй биш, харин гаргасан алдаагаа залруулж амжилт болгож чаддаг хүмүүс юм.

А.Мөнхцог

Сократус Студио ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Систем гэдэг нь "тодорхой хугацаанд зонхилох хэв шинжийг тогтвортой бүрдүүлдэг, харилцан уялдаатай элементүүдийн нэгдлийг" хэлнэ.

А.Ариунтуяа

Брайтон ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Гарааны бизнес эрхлэнэ гэдэг нь нэг талаасаа маш том айдас. Олон асуудалтай нүүр тулдаг.

Г.Бат-Очир

Эс Ти Эс Фүүдс ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, байгууллага хамт олон нэгдсэн нэг зорилготой болсон үедээ л нэгдмэл болж чаддаг.

Д.Жаргалсайхан

Гүнд Инвестмэнт ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, ЗСДС-гийн тэргүүн

Амжилттай яваа хүмүүс бол огт алдаа гаргадаггүй биш, харин гаргасан алдаагаа залруулж амжилт болгож чаддаг хүмүүс юм.

А.Мөнхцог

Сократус Студио ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Систем гэдэг нь "тодорхой хугацаанд зонхилох хэв шинжийг тогтвортой бүрдүүлдэг, харилцан уялдаатай элементүүдийн нэгдлийг" хэлнэ.

А.Ариунтуяа

Брайтон ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Гарааны бизнес эрхлэнэ гэдэг нь нэг талаасаа маш том айдас. Олон асуудалтай нүүр тулдаг.

Г.Бат-Очир

Эс Ти Эс Фүүдс ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, байгууллага хамт олон нэгдсэн нэг зорилготой болсон үедээ л нэгдмэл болж чаддаг.