SOCRATUS PITCHDAY

"SOCRATUS PITCHDAY 19" 2-дугаар улирлын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

Онцлох арга хэмжээ

SOCRATUS PITCHDAY

"SOCRATUS PITCHDAY 19" 2-дугаар улирлын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

2023-05-03

-

2023-05-21

9:00

-

9:00

ISTEP-UP

Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруул, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

Онцлох арга хэмжээ

ISTEP-UP

Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруул, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

-

-

BIZSTEP-UP

Таны гарааны компанид бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулъя, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

Онцлох арга хэмжээ

BIZSTEP-UP

Таны гарааны компанид бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулъя, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

-

-

Үнэ цэн

Системийн инженерчлэлд суурилсан бойжуулах хөтөлбөр

Мэдлэгүүдийг үүсгэх, уялдуулах замаар харьцангуй давуу талыг бий болгож үнэ цэнийг бүтээх шийдлийн санаагаа нөөцөөр дэмжье

Хөтөлбөрийн үе шат

Инновацийг хөгжүүлэх замаар хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, үнэ цэнтэй шийдэл бүтээх, системийг төлөвшүүлэх зорилготой цогц үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эхлүүлсэн дараах үе шатны гарааны бизнестэй хамтран ажилладаг.

Старапууд

Нийт бүртгүүлсэн 400 стартапаас 19 стартапд 4 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийсэн

2019 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш салбар бүрийн инновацийг хөгжүүлэгч гарааны бизнесүүдтэй хамтран ажилсаар байна.

Рубик Эй Ай ХХК

Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлт дээр тулгуурласан автомашин үнэлгээний компани

Централ Рич Монголия ХХК

Эрчим хүчний хэмнэлттэй эко бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компани

Трифт маркет ХХК

Secondhand бүтээгдэхүүн худалдааны нэгдсэн флатформ хөгжүүлэгч компани

Сэйм Спайс ХХК

Сэтгэл зүй болон зан чанарын өгөгдөл дээр суурилсан хүмүүс хоорондын харилцааны флатформ хөгжүүлэгч компани

Эй Си Эйч Ай ХХК

Гоо сайхны үйлчилгээний цаг захиалгын флатформ хөгжүүлэгч компани

Моня Трэйвэл ХХК

Аялал жуулчлалын нэгдсэн зөвлөх үйлчилгээ

Праймер ХХК

Мах сүүний магадлан шинжилгээний цомог, ДНХ оншилгооны цомог үйлдвэрлэл, МАА-ын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн техникийн зөвлөгөө болон сургалт, зөвлөх үйлчилгээ зэрэг үндсэн болон туслах үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани

Брайтон ХХК

Хэл шинжлэлийн салбарт шинэлэг бөгөөд оновчтой шийдлүүдийг агуулсан систем хөгжүүлэгч компани

Шимт Боловсрол ХХК

Сургалтын байгууллагуудаар сургалтын хөтөлбөр, сургалтын агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүнийг багтаасан ШИМТ сургалтын цогц шийдлийг хөгжүүлэгч компани

Гарааны Эс Ти Эс Фүүдс ХХК

Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн түүхий эдэд суурилсан үхрийн булууны ясны шингэн шөл үйлдвэрлэгч компани

Мэвэнто ХХК

Салбар бүрийн цогц хөтөлбөрт онлайн сургалтын флатформ хөгжүүлэгч компани

Чатбот ХХК

Байгууллагын монгол хэлний боловсруулалт дээр суурилсан автомат хариулагч хөгжүүлэгч компани

Бойжуулах хөтөлбөр

“Хэрэв байгууллагын үйл ажиллагаанд алдаа дутагдал байгаа бол түүний 94% нь тухайн систем буюу байгууллагын алдаа байх бөгөөд дөнгөж 6% нь тэнд ажиллаж байгаа хүмүүст ногдоно

Японы эдийн засгийн гайхамшгийн эцэг
Профессор Эдвардс Деминг

Цэгцтэй сэтгэлгээ
+
Системтэй гүйцэтгэл
=
0 бүтэлгүйтэл

Сократус болон бойжигч гарааны бизнесийн эргэн тойронд

Бүх мэдээ