Хамтрагч хөрөнгө оруулагчид

Хамтран үнэ цэн бүтээлцэж буй хөрөнгө оруулагчид

Мэдлэг үүсгэж, уялдуулах замаар харьцангуй давуу талыг бий болгох үнэ цэнэ

Хөрөнгө оруулах

Хөрөнгө оруулагчид

ГҮНД ИНВЕСТМЕНТ ХХК

Байгууллагууд

Socratus

Чатбот.мн машин сургалт, монгол хэлний боловсруулалтад суурилсан хиймэл оюунд суурьласан бизнес.

Socratus

Чатбот.мн машин сургалт, монгол хэлний боловсруулалтад суурилсан хиймэл оюунд суурьласан бизнес.

Socratus

Эрүүл мэндэд ач холбогдолтой үхрийн булууны ясны шөл үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулан.

Компаниуд

Socratus

Чатбот.мн машин сургалт, монгол хэлний боловсруулалтад суурилсан хиймэл оюунд суурьласан бизнес.

Socratus

Чатбот.мн машин сургалт, монгол хэлний боловсруулалтад суурилсан хиймэл оюунд суурьласан бизнес.

Socratus

Эрүүл мэндэд ач холбогдолтой үхрийн булууны ясны шөл үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулан.