Хамтран үнэ цэн бүтээлцэж буй хөрөнгө оруулагчид

Гарааны компанийг хэвийн үйл ажиллагаатай, органик өсөлттэй бизнесийн систем болгон хөгжүүлж хамтран үнэ цэнийг бүтээцгээе.

Элсэх

Хөрөнгө оруулагчид

Gund Investment LLC

Ulaanbaatar Investment Management UCC LLC

Exponential Zaisan Partners

Nomadic Venture Partners

Байгууллагууд

Socratus

Чатбот.мн машин сургалт, монгол хэлний боловсруулалтад суурилсан хиймэл оюунд суурьласан бизнес.

Socratus

Чатбот.мн машин сургалт, монгол хэлний боловсруулалтад суурилсан хиймэл оюунд суурьласан бизнес.

Socratus

Эрүүл мэндэд ач холбогдолтой үхрийн булууны ясны шөл үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулан.

Компаниуд

Socratus

Чатбот.мн машин сургалт, монгол хэлний боловсруулалтад суурилсан хиймэл оюунд суурьласан бизнес.

Socratus

Чатбот.мн машин сургалт, монгол хэлний боловсруулалтад суурилсан хиймэл оюунд суурьласан бизнес.

Socratus

Эрүүл мэндэд ач холбогдолтой үхрийн булууны ясны шөл үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулан.