SOCRATUS PITCHDAY

"SOCRATUS PITCHDAY 23" 2-дугаар улирлын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

Онцлох арга хэмжээ

SOCRATUS PITCHDAY

"SOCRATUS PITCHDAY 23" 2-дугаар улирлын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

2023-08-08

-

2023-08-31

9:00

-

9:00

ISTEP-UP

Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруул, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

Онцлох арга хэмжээ

ISTEP-UP

Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруул, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

-

-

BIZSTEP-UP

Таны гарааны компанид бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулъя, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

Онцлох арга хэмжээ

BIZSTEP-UP

Таны гарааны компанид бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулъя, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

-

-

Үнэ цэн

Системийн инженерчлэлд суурилсан бойжуулах хөтөлбөр

Мэдлэгүүдийг үүсгэх, уялдуулах замаар харьцангуй давуу талыг бий болгож үнэ цэнийг бүтээх шийдлийн санаагаа нөөцөөр дэмжье

Бойжуулах хөтөлбөр

Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруул, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

Startups

Нийт бүртгүүлсэн 400 стартапаас 19 стартапд 4 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийсэн

2019 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш салбар бүрийн инновацийг хөгжүүлэгч гарааны бизнесүүдтэй хамтран ажилсаар байна.

Rubik AI LLC

Developer of artificial intelligence-based valuation solutions

Central RIch Mongolia LLC

Developer and manufacturer of energy efficient electric heating solutions

Thrift market LLC

Second-hand goods trade and exchange platform developer

ACHI LLC

Beauty service appointment booking platform developer

Monya travel LLC

Travel guide booking platform developer

Primer LLC

Food safety consulting services, training, testing, rapid analysis and PCR diagnostic technology developer and manufacturer

Brighton LLC

Foreign language training program, Neolingo app developer

Shimt education LLC

Developer of comprehensive STEAM training solutions including STEAM curriculum, training content, methodology and tools

Startup STS Foods LLC

Developer and manufacturer of innovative food products from animal raw materials

Mevento LLC

E-learning platform developer

Chatbot LLC

A chatbot developer to automate day-to-day customer service for organizations

Бойжуулах хөтөлбөр

“Хэрэв байгууллагын үйл ажиллагаанд алдаа дутагдал байгаа бол түүний 94% нь тухайн систем буюу байгууллагын алдаа байх бөгөөд дөнгөж 6% нь тэнд ажиллаж байгаа хүмүүст ногдоно

Японы эдийн засгийн гайхамшгийн эцэг
Профессор Эдвардс Деминг

small socratus logo

Цэгцтэй сэтгэлгээ
+
Системтэй гүйцэтгэл
=
0 бүтэлгүйтэл

calendar pic

Сократус болон бойжигч гарааны бизнесийн эргэн тойронд

Бүх мэдээ