Портфолио

Эс Ти Эс Фүүдс

Хөтөлбөрт элссэн
Dec 30, 2019
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Dec 30, 2021
0
Хөрөнгө оруулалт
353200000
0
 Төрөл
Хүнсний үйлдвэрлэл
цааш үзэх

Хоногт Хас

Хөтөлбөрт элссэн
Mar 10, 2021
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Mar 10, 2023
0
Хөрөнгө оруулалт
217500000
0
 Төрөл
Технологи
цааш үзэх

Моня Трэйвэл

Хөтөлбөрт элссэн
Jul 29, 2021
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Jul 29, 2023
0
Хөрөнгө оруулалт
281100000
0
 Төрөл
Аялал жуулчлал
цааш үзэх

ACHI

Хөтөлбөрт элссэн
Jun 29, 2021
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Jun 29, 2023
0
Хөрөнгө оруулалт
281100000
0
 Төрөл
Технологи
цааш үзэх

Brighton

Хөтөлбөрт элссэн
Jan 29, 2021
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Jan 29, 2023
0
Хөрөнгө оруулалт
250000000
0
 Төрөл
Боловсрол
цааш үзэх

Chatbot

Хөтөлбөрт элссэн
Jun 1, 2019
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Jun 1, 2021
0
Хөрөнгө оруулалт
250000000
0
 Төрөл
Технологи
цааш үзэх

Melearn

Хөтөлбөрт элссэн
Nov 15, 2019
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Nov 15, 2021
0
Хөрөнгө оруулалт
250000000
0
 Төрөл
Боловсрол
цааш үзэх

Yag tech

Хөтөлбөрт элссэн
Jun 15, 2020
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Jun 15, 2022
0
Хөрөнгө оруулалт
250000000
0
 Төрөл
Үйлчилгээ
цааш үзэх

Шимт боловсрол

Хөтөлбөрт элссэн
Nov 15, 2020
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Nov 15, 2022
0
Хөрөнгө оруулалт
250000000
0
 Төрөл
Боловсрол
цааш үзэх

Master space

Хөтөлбөрт элссэн
Sep 21, 2020
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Sep 21, 2022
0
Хөрөнгө оруулалт
250000000
0
 Төрөл
Үйлчилгээ
цааш үзэх

Авто аудит

Хөтөлбөрт элссэн
Apr 1, 2021
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Apr 1, 2023
0
Хөрөнгө оруулалт
28110000
0
 Төрөл
Авто оношилгоо
цааш үзэх

Гарааны праймер

Хөтөлбөрт элссэн
Apr 1, 2021
 Хөтөлбөрөөс төгсөх
Apr 1, 2023
0
Хөрөнгө оруулалт
246300000
0
 Төрөл
Эрүүл мэнд
цааш үзэх