Socratus стартап сургууль

Системийн инженерчлэлд суурилсан бойжуулах хөтөлбөр

Мэдлэгүүдийг үүсгэх, уялдуулах замаар харьцангуй давуу талыг бий болгож үнэ цэнийг бүтээх шийдлийн санаагаа нөөцөөр дэмжье

Элсэх

Хэрэгцээт файлууд

Та эндээс хэрэгтэй мэдээллүүдийг татаж авах боломжтой