Бойжуулах хөтөлбөр

Системийн инженерчлэлд суурилсан бойжуулах хөтөлбөр

Элсэх

Манай бойжуулах
хөтөлбөрүүд

iStep-Up хөтөлбөр Бидний бий болгосон бизнесийн системд та харьцангуй давуу тал бүхий шийдэл, бизнес санаагаараа хөрөнгө оруул, хамтран үнэ цэнийг бүтээе. bizStep-Up хөтөлбөр Таны гарааны компанид бид нөөцөөрөө хөрөнгө оруулъя, хамтран үнэ цэнийг бүтээе.

Элсэх

Старапууд

Нийт бүртгүүлсэн 400 стартапаас 19 стартапд 4 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийсэн

2019 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш салбар бүрийн инновацийг хөгжүүлэгч гарааны бизнесүүдтэй хамтран ажилсаар байна

Рубик Эй Ай ХХК

Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлт дээр тулгуурласан автомашин үнэлгээний компани

Централ Рич Монголия ХХК

Эрчим хүчний хэмнэлттэй эко бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компани

Трифт маркет ХХК

Secondhand бүтээгдэхүүн худалдааны нэгдсэн флатформ хөгжүүлэгч компани

Сэйм Спайс ХХК

Сэтгэл зүй болон зан чанарын өгөгдөл дээр суурилсан хүмүүс хоорондын харилцааны флатформ хөгжүүлэгч компани

Эй Си Эйч Ай ХХК

Гоо сайхны үйлчилгээний цаг захиалгын флатформ хөгжүүлэгч компани

Моня Трэйвэл ХХК

Аялал жуулчлалын нэгдсэн зөвлөх үйлчилгээ

Праймер ХХК

Мах сүүний магадлан шинжилгээний цомог, ДНХ оншилгооны цомог үйлдвэрлэл, МАА-ын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн техникийн зөвлөгөө болон сургалт, зөвлөх үйлчилгээ зэрэг үндсэн болон туслах үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани

Брайтон ХХК

Хэл шинжлэлийн салбарт шинэлэг бөгөөд оновчтой шийдлүүдийг агуулсан систем хөгжүүлэгч компани

Шимт Боловсрол ХХК

Сургалтын байгууллагуудаар сургалтын хөтөлбөр, сургалтын агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүнийг багтаасан ШИМТ сургалтын цогц шийдлийг хөгжүүлэгч компани

Гарааны Эс Ти Эс Фүүдс ХХК

Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн түүхий эдэд суурилсан үхрийн булууны ясны шингэн шөл үйлдвэрлэгч компани

Мэвэнто ХХК

Салбар бүрийн цогц хөтөлбөрт онлайн сургалтын флатформ хөгжүүлэгч компани

Чатбот ХХК

Байгууллагын монгол хэлний боловсруулалт дээр суурилсан автомат хариулагч хөгжүүлэгч компани

Бидний гарааны бизнест өгч буй үнэ цэн

Системийн инженерчлэлийн шийдэл

Харилцан уялдаатай цогц шийдлүүд тогтвортой бизнесийн системийг бүтээх шийдэл суурилуулах хөрөнгө оруулалт

Мониторинг, Оношилгоо

‍Тасралтгүй мониторинг чанартай өгөгдлийг бий болгож, чанартай өгөгдөлд суурилсан  оношилгоо оновчтой шийдлийг бүтээдэг

Ментор сургалтууд, мониторинг зөвлөмжүүд

Туршлага, уялдуулсан мэдлэг бизнест тулгарах, тулгарсан саад, бэрхшээлийг даван туулахад нөөцийн хэмнэлтийг бий болгодог

Эхлэлийн хөрөнгө оруулалт

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, зах зээлд нэвтрэх үе шатны 50 хүртэлх сая  төгрөгийн хөрөнгө оруулалт + зорилтот нөөцийг бүрдүүлэхэд дэмжих

Оффис, эвент, хурлын танхим

Хамтын оффисд бусдаасаа суралцах, бизнес шийдлийн синержи үүсгэдэг, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг

Нягтлан бодох

Компанийн нягтлан бодох бүртгэл хууль, журмын хүрээнд эмх цэгцтэй, бодит байх нь хөрөнгө оруулагч, хамтрагчдын итгэлийг бий болгодог

Оффис менежер

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа тушаал, шийдвэр эмх цэгцтэй, хуулийн хүрээнд байх нь оролцогч талуудын зөрчилдөөнийг бууруулдаг.

Олон улсын зах зээл

Олон улсын зах зээл, стратегийн хөрөнгө оруулалт, хамтрагчтай холбох

Хөтөлбөрийн үе шат

Инновацийг хөгжүүлэх замаар хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй, үнэ цэнтэй шийдэл бүтээх, системийг төлөвшүүлэх зорилготой цогц үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эхлүүлсэн дараах үе шатны гарааны бизнестэй хамтран ажилладаг.

Хамтын оффис

Оффис

Сургалтын танхим

Оффисууд

Оффисууд

Оффисууд

Оффисууд

Хурлын өрөө, Шангри-ла