“Бид гарааны бизнесийн эрсдэл өндөр үе шатанд хөрөнгө оруулах замаар дэмжиж ажилладаг”

Элсэх

Хөтөлбөрийн зорилго

Гарааны компанийг хамтран бойжуулах замаар органик өсөлттэй, хэвийн үйл ажиллагаатай бизнесийн систем бий болгож үнэ цэнийг бүтээнэ.

Бид “bizStep-Up” хөтөлбөрийн хүрээнд гарааны компанийн үүсгэн байгуулагчид компанийнхаа хяналтыг багцийг эзэмшихийг, “iStep-Up” хөтөлбөрийн хүрээнд гарааны компанийн үүсгэн байгуулагчдын хувь эзэмшлийг өсөн нэмэгдэх замаар санаачилсан бизнесийнхээ 25-с багагүй хувийг эзэмшихийг дэмждэг.

Apply

Startups

Нийт бүртгүүлсэн 400 стартапаас 19 стартапд 4 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийсэн

2018 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш салбар бүрийн инновацийг хөгжүүлэгч гарааны бизнесүүдтэй хамтран ажилсаар байна.

Rubik AI LLC

Developer of artificial intelligence-based valuation solutions

Central RIch Mongolia LLC

Developer and manufacturer of energy efficient electric heating solutions

Thrift market LLC

Second-hand goods trade and exchange platform developer

ACHI LLC

Beauty service appointment booking platform developer

Monya travel LLC

Travel guide booking platform developer

Primer LLC

Food safety consulting services, training, testing, rapid analysis and PCR diagnostic technology developer and manufacturer

Brighton LLC

Foreign language training program, Neolingo app developer

Shimt education LLC

Developer of comprehensive STEAM training solutions including STEAM curriculum, training content, methodology and tools

Startup STS Foods LLC

Developer and manufacturer of innovative food products from animal raw materials

Mevento LLC

E-learning platform developer

Chatbot LLC

A chatbot developer to automate day-to-day customer service for organizations

Бидний гарааны бизнест өгч буй үнэ цэн

Системийн инженерчлэлийн шийдэл

Харилцан уялдаатай цогц шийдлүүд тогтвортой бизнесийн системийг бүтээх шийдэл суурилуулах хөрөнгө оруулалт.

Мониторинг, Оношилгоо

Тасралтгүй мониторинг чанартай өгөгдлийг бий болгож, чанартай өгөгдөлд суурилсан  оношилгоо оновчтой шийдлийг бүтээдэг.

Ментор сургалтууд, мониторинг зөвлөмжүүд

Туршлага, уялдуулсан мэдлэг бизнест тулгарах, тулгарсан саад, бэрхшээлийг даван туулахад нөөцийн хэмнэлтийг бий болгодог.

Эхлэлийн хөрөнгө оруулалт

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, зах зээлд нэвтрэх үе шатны 90 хүртэлх сая  төгрөгийн хөрөнгө оруулалт + зорилтот нөөцийг бүрдүүлэхэд дэмжих.

Оффис, эвент, хурлын танхим

Хамтын оффисд бусдаасаа суралцах, бизнес шийдлийн синержи үүсгэдэг, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг.

Нягтлан бодох

Компанийн нягтлан бодох бүртгэл хууль, журмын хүрээнд эмх цэгцтэй, бодит байх нь хөрөнгө оруулагч, хамтрагчдын итгэлийг бий болгодог.

Оффис менежер

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа тушаал, шийдвэр эмх цэгцтэй, хуулийн хүрээнд байх нь оролцогч талуудын зөрчилдөөнийг бууруулдаг.

Олон улсын зах зээл

Олон улсын түнш хамтрагч, өсөлтийн шатны хөрөнгө оруулалт татахад дэмжих, холбох.

Хөтөлбөрийн үе шат бүр тодорхой зорилго руу чиглэсэн, харилцан уялдаатай, системчлэгдсэн үйл ажиллагаанаас бүрддэг.

incubator program plan

Хамтын оффис

Оффис

office piture 1

Сургалтын танхим

office picture 2

Амралтын хэсэг

office picture 3

Дундын оффис

office picture 4

Шангри-ла оффис

office picture 5

Дундын оффис

office picture 6

Шангри-ла оффис, хурлын өрөө

office picture 7